Zgodnie z zapowiadaną obietnicą publikujemy krótki film, który powstał w naszej firmie przy okazji montażu naszej najnowszej maszyny MHM Arioli S-Type Xtreme. Zarejestrowaliśmy go w poklatkowej technice time-lapse by pokazać w skrócie, jak to wyglądało.