Sitodruk jest procesem bardzo złożonym. Na końcowy, bardzo dobry efekt druku ma wpływ wiele czynników:
odpowiednia, „przyjazna” w druku grafika
– dobrze (jakościowo, kolorystycznie) dobrana odzież
– odpowiednie przygotowanie grafiki do druku (rozbarwienie, separacja)
– odpowiednie przygotowanie szablonów (siatka, emulsja, naświetlanie)
– odpowiednie farby (rodzaj, jakość)
– wysokiej jakości druk (odpowiednie kwalifikacje drukarzy, nowoczesny, solidny park maszynowy

W tym artykule parę słów o ostatnim punkcie, dotyczącym samego druku.

Właściwie przeszkolony, doświadczony (z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnej firmie) drukarz jest absolutnie kluczową postacią w każdej dobrej firmie sitodrukarskiej.
Ma on za zadanie, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia połączyć wszystkie elementy procesu druku, częściowo wymienione na wstępie, aby uzyskać efekt zgodny ze sztuką drukarską oraz oczekiwaniami klienta.
Drukarz musi posiadać narzędzia, które jego pracę umożliwią: dobrze przygotowane szablony, wysokiej jakości farby oraz maszyny i urządzenia, stanowiące najbardziej kosztowny i zaawansowany element drukarni.
Maszyny drukarskie mogą stanowić (głównie ze względu na koszty) poważne ograniczenie możliwości druku.
Większość początkujących drukarzy (też byliśmy początkujący – przeszło 20 lat temu!) korzysta z ręcznych maszyn 4 – 6 kolorowych.
Proste wzory, niewielkie nakłady da się oczywiście na takim sprzęcie wykonać, natomiast wzory złożone, wielokolorowe, w dużych nakładach wymagają maszyn automatycznych, precyzyjnych, wielokolorowych.
W naszej firmie korzystamy z maszyn 12 i 16 kolorowych potrafiących odwzorować nawet najbardziej skomplikowane wzory.
Do prostych wzorów wciąż używamy ręcznych maszyn solidnej marki.

Drukarnia, która używa mniejszych maszyn, 6-8 kolorowych, aby odwzorować złożony, barwny wzór musi ograniczać ilość kolorów w rozbarwieniach! To ma zasadniczy (ujemny) wpływ na skalę barwną Twojego wzoru. Na małej maszynie niektóre istotne kolory będą musiały być pominięte i ich po prostu nie będzie.